Romana English English

Prezentare generală

Prezentare video Videoguide
Prezentare video Youtube
Tur virtual

Muzeul de Artă Braşov este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul societăţii, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică şi expune, în scopul cunoasterii, educării, recreerii şi a valorificării patrimoniului muzeal şi a patrimoniului artistic local, regional şi naţional în beneficiul publicului larg (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului de Artă Braşov, Art. 5).

Funcţionează ca instituţie publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Judeţean Braşov. Conform Legii muzeelor şi colecţiilor este clasificat drept muzeu de importanţă judeţeană.

Sediul Muzeului de Artă Braşov se află în Bulevardul Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). În sălile de la parter sunt organizate expoziţii temporare şi o gamă variată de manifestări culturale (concerte, lansări de carte, mese rotunde, conferinţe etc.). Expoziţia permanentă a Muzeului de Artă Braşov ilustrează evoluția artei româneşti din secolele XIX-XX (pictură și sculptură), a picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX şi a artei brașovene de la portretele patriciatului brașovean din secolul XVIII până la artiștii contemporani.

Expoziţiile temporare organizate în ultimii ani au evidenţiat momente şi personalităţi semnificative din evoluţia artei româneşti şi transilvănene (Avangarda artistică, Mişu Popp, Petre Abrudan, Hans Eder, Artişti Braşoveni Uitaţi, Constantin Brâncuşi, Hans Mattis-Teutsch, Arthur Coulin, Elena Popea, Braşovul şi Ţara Bârsei în Arta Românească, Karl Hübner, Şcoala de la Poiana Mărului, Portretele patriciatului săsesc din Braşov, Friedrich Miess, Valeriu Maximilian). Muzeul de Artă Braşov a organizat în ultimii ani ample expoziţii având ca obiectiv valorificarea patrimoniului muzeal și promovarea patrimoniului artistic brașovean: Colecţia de grafică, Maeştri ai picturii româneşti - patrimoniu inedit din colecţia Muzeului de Artă Braşov şi Arta sub comunism. Arta oficială a regimului comunist (1945-1989), Arta germană din Transilvania în colecţia Muzeului de Artă Braşov, Arta Brașoveană Interbelică, Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989, Un secol de artă brașoveană. 1815-1918, Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov. De-a lungul timpului, muzeul a acordat un generos spaţiu expoziţional artiştilor contemporani, consacraţi sau debutanţi. Nu au lipsit nici manifestările expoziţionale de prestigiu dedicate artei moderne universale şi marilor fotografi ai secolului XX (Salvador Dali, Juan Miró, Pop Art, Brassaï, Robert Capa etc.).

Patrimoniul muzeal cuprinde peste 4500 de bunuri culturale (pictură de şevalet, grafică, sculptură, artă decorativă, icoane, tapiserie, covoare orientale etc.). Colecţia de pictură, grafică şi sculptură este reprezentativă pentru arta românească modernă şi contemporană şi pentru arta transilvăneană din secolele XVI-XX.

Muzeul de Artă Braşov a fost înfiinţat în anul 1949 ca secţie a Muzeului Regional. La 19 februarie 1950 s-a deschis la etajul Casei Sfatului prima expoziţie de artă plastică, iar din 1 martie 1970 muzeul funcţionează în actuala locaţie. Clădirea care adăposteşte Muzeul de Artă Braşov a fost ridicată în anul 1902 după planurile arhitectului braşovean Moritz Wagner, în stilul neobaroc, pentru Asociaţia Meseriaşilor din Braşov (Kronstadt Gewerbevereinhaus). Muzeul de Artă Braşov s-a constituit ca instituţie de sine stătătoare la 1 iunie 1990, în baza Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990, prin desprinderea din Muzeul Judeţean Braşov a Secţiei de Artă.