Romana English English

Expoziția de bază

Expoziţia de bază a Muzeului de Artă Braşov, este adăpostită în şase săli situate la etajul clădirii. Sunt reunite într-o selecţie reprezentativă peste 150 de lucrări de artă (pictură şi sculptură), ilustrând evoluţia artei din spaţiul artistic românesc într-un parcurs expoziţional riguros şi sistematic, structurat pe criterii cronologice şi stilistice.

Expoziţia se deschide cu portrete aparţinând unor anonimi transilvăneni din secolele XVII-XVIII. Pictorului vienez Franz Neuhauser jr., stabilit la Sibiu, precursor al peisagisticii transilvănene, îi aparţine Panorama Sibiului în anul 1817. Dintre reprezentanţii academismului românesc sunt prezenţi în expunere: Mişu Popp, Gheorghe Tattarescu, Wilhelm Kamner, Theodor Aman şi Carol Storck.

O amplă şi valoroasă colecţie Nicolae Grigorescu, cuprinzând lucrări din toate etapele de creaţie ale maestrului de la Câmpina, este expusă în primele două săli de la etaj. Printre cele mai reprezentative creaţii se numără: Convoi de prizonieri turci, Femeie îmbrobodită, Boi odihnindu-se, Plajă la ocean, Ţărancă franceză, Flori de cireş etc.

Dintre artiştii activi în perioada de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX figurează în expoziţie Ion Andreescu şi Ştefan Luchian. Lucrări precum: Interior de pădure, Case la marginea satului, Anemone, Ţigancă sunt ilustrative pentru cei doi maeştri ai picturii româneşti.

Şcoala românească de pictură din prima jumătate a secolului XX este reprezentată prin operele lui Ştefan Popescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu, Francisc Şirato, Alexandru Ciucurencu, Jean Al. Steriadi, Nicolae Dărăscu etc. Sunt incluse în expunere şi creaţiile lui Dimitrie Paciurea şi Ion Irimescu, exponenţi de seamă ai sculpturii româneşti.

De momentul avangardist se leagă numele braşovenilor Hans Eder şi Hans Mattis-Teutsch, precum şi cel al lui Maxy Hermann. Arta contemporană, caracterizată printr-o pronunţată varietate stilistică şi tematică, este ilustrată prin lucrări aparţinând lui: Sever Frenţiu, Ion Pacea, Horia Bernea, Friedrich von Bömches, Ion Gheorghiu, Eftimie Modâlcă, Ion Vrăneanţu, Ovidiu Maitec, Zina Blănuţă, Theodor Rusu etc.