Romana English English

Documente de interes public

Program de audiențe manager:
Luni - vineri, 10.00-12.00
Programare telefonică prealabilă

Responsabil aplicare prevederi Legea 544/2001: Alexandra Ilniţchi-Ardelean - Referent de specialitate

Conform prevederilor art. 21 si art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamatie administrativa conducerii Muzeului de Arta Brasov, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor desemnati în cadrul institutiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Daca solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se simte în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din Legea 544/2001.

Lista documentelor de interes public
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
Regulament de Organizare şi Funcţionare
Regulament de ordine interioară
Organigrama

TRANSPARENȚĂ VENITURI SALARIALE

Transparență venituri salariale 31 martie 2024

Transparență venituri salariale 30 septembrie 2023

Transparență venituri salariale 31 martie  2023

Transparență venituri salariale septembrie 2022