Expoziția „Un secol de artă brașoveană. 1815-1918” a reconstituit evoluția artei plastice şi a fotografiei la Braşov într-un interval istoric crucial pentru istoria oraşului, având ca borne cronologice ideale: Congresul de la Viena (1815), sfârşitul Primului Război Mondial şi Marea Unire (1918). Acum, Braşovul traversează o perioadă de tranziție spre modernitate, în care au loc importante transformări economice, sociale şi urbanistice în viaţa oraşului. Arta este în egală măsură angrenată în procesul de modernizare. Pornind din epoca Barocului, arta braşoveană a evoluat pe parcursul secolului al XIX-lea sub semnul clasicismului academist, modulat de influenţa stilului Biedermeier şi a romantismului. După 1842, artele plastice și arta fotografică au coexistat și au interferat, oferind burgheziei un instrument simbolic prin care şi-a afirmat noul statut social. Prin intermediul lor se deschide o fereastră spre Braşovul epocii. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea curentele artei moderne (realism, impresionism, simbolism, Arta 1900, expresionism) îşi fac simţită prezenţa în arta braşoveană, acum începând şi o intensă activitate expoziţională. Mişu Popp, Constantin Lecca, Wilhelm Kamner, Arthur Coulin şi Friedrich Miess sunt personalităţile marcante ale artei braşovene a timpului, iar în fotografie se remarcă Samuel Herter, Leopold Adler şi Carl Muschalek. Acest catalog de expoziţie reuneşte rodul cercetărilor întreprinse cu privire la arta plastică şi fotografia braşoveană din această perioadă, oferind şi un bogat suport vizual.

Varianta PDF