Romana English English

Noutăți

Publicaţiile muzeului se pot comanda telefonic (0268 477 286). Publicaţiile se vor expedia prin colet cu plata ramburs. Valoarea minimă a comenzii este de 30 de lei.

 

Muzeul de Artă Brașov. Colecția Mișu Popp

Repertoriul prezintă atât operele de pictură și grafică semnate Mișu Popp, păstrate în patrimoniul muzeului, identificând unele analogii și influențe în creația sa, cât și o scurtă biografie a artistului (1827-1892), care a fost un reprezentant de frunte al academismului românesc, participant la Revoluția din 1848 și autorul unui „panteon” pictat al personalităților istoriei românilor.(...)

Magdalena Rădulescu. 120 de ani de grație boemă

Publicația reprezintă o introducere în creația artistică și viața Magdalenei Rădulescu, realizată cu ocazia expoziției aniversare la 120 de ani de la naștere. Alături de o prezentare a lucrărilor prezente în cadrul expoziției, ele provenind exclusiv din colecții private, albumul cuprinde și un studiu biografic prin care cititorul își va forma o imagine de ansamblu asupra acestei artiste. Reprezentantă a avangardei europene, Magdalena Rădulescu este o artistă unică și valoroasă a României.(...)

Muzeul de Artă Braşov. Patrimoniu salvat

Catalogul prezintă sintetizat intervenţiile de restaurare întreprinse asupra unui număr de şaisprezece lucrări de pictură în ulei, efectuate în laboratorul de restaurare al Muzeului de Artă Braşov.(...)

Repertoriul „Muzeul de Artă Braşov - Colecţia Nicolae Grigorescu”

Muzeul de Artă Brașov deține o bogată colecție de lucrări ale pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), artistul căruia i se datorează racordarea picturii românești la arta europeană modernă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prezentată integral în această publicație.(...)

Ghidul „Muzeul de Artă Braşov pe înţelesul copiilor”

Publicația redă o vizită ghidată în muzeu sub forma unui dialog ludic între Ghiduș spiriduș și copii, prin intermediul căruia aceștia descoperă într-un limbaj prietenos aspecte importante despre opere de artă, artiști și despre culisele funcționării muzeului de artă. Grafica de excepție, semnată de Ana Alfianu, face publicația foarte atractivă nu numai pentru copii, ci și pentru publicul larg dornic să se familiarizeze cu noțiunile menționate.(...)

Album Brașov - 6 secole de pictură în 28 de capodopere (sec. XV-XX) / Brașov - 6 Centuries of Painting in 28 Masterpieces (XV-XX th. c.)

Albumul prezintă evoluția picturii la Brașov de la primele picturi păstrate până în perioada postbelică.(...)

Catalogul expoziţiei „Un secol de artă brașoveană (1815-1918)”

Catalogul de expoziţie reuneşte rodul cercetărilor întreprinse cu privire la arta plastică şi fotografia braşoveană din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului XX (1815-1918), perioadă în care artele plastice și arta fotografică au coexistat și au interferat.(...)

Catalogul expoziţiei „Valeriu Maximilian 1895-1945”

Catalogul expoziției este totodată prima monografie dedicată artistului brașovean Valeriu Maximilian (pictor, caricaturist politic militant pentru Marea Unire, decorator, compozitor și profesor de caligrafie), care valorifică opera sa și aduce informații inedite privitoare la complexitatea acesteia. Monografia a însoțit expoziția retrospective din 2016 alături de primul CD înregistrat după rescrierea și adaptarea partiturilor sale. (...)

Catalogul expoziţiei „Arta Braşoveană Interbelică”

Expoziția și-a propus să ofere o imagine de ansamblu asupra direcțiilor și tendințelor stilistice din arta brașoveană interbelică și asupra vieții artistice locale dintre cele două războaie mondiale.(...)

Expoziția retrospectivă Gustav Kollár (1879-1970)

Catalogul de expoziție oferă o imagine de ansamblu asupra creației lui Gustav Kollár, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai centrului artistic brașovean din secolul XX.(...)

Catalogul expoziției Black Fire - Ada Muntean

Catalogul este o mărturie a spectaculoasei expoziții Black Fire în care Ada Muntean realizează prin lucrările sale de grafică o profundă și necruțătoare radiografie vizuală a dezumanizării individului în societatea contemporană. Cuprinde textul curatorial, un interviu memorabil cu tânăra artistă și o scurtă biografie a acesteia.(...)

Catalogul expoziției "Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989. Repere din colecția Muzeului de Artă Brașov"

Dezvoltarea centrului artistic braşovean în perioada postbelică a fost marcată de impunerea regimului comunist, evoluțiile de la nivel național reflectându-se şi în plan local. (...)

Catalogul expoziției "Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov"

Expoziția „Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov” prezintă modul în care evenimentele și personalitățile istorice s-au reflectat în creația artistică, de la pictorii revoluționari activi la 1848 până la artiștii din perioada postbelică. (...)

Catalogul expoziției Expresie în linie și culoare. Lucrări de grafică din Muzeul Național Brukenthal.

Catalog de expoziție ce reunește lucrări de grafică din Colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, semnate de maeştri ai picturii româneşti (Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza etc.). (...)

Catalogul expoziţiei "Maeştri ai artei româneşti. Lucrări de pictură din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal"

Cataogul expoziţiei „Maeştri ai artei româneşti. Lucrări de pictură din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal”, 2013. (...)

Catalogul expoziţiei "Portretele patriciatului săsesc din Braşov. Un capitol de artă transilvăneană / Bildnisse sächsischer Patrizier aus Kronstadt. Ein Kapitel siebenbürgischer Kunst"

Catalog de expoziíe bilingv român-german care oferă o imagine de ansamblu asupra portretelor patriciatului săsesc din Braşov, un capitol important al picturii de şevalet transilvănene din secolele XVI-XVIII şi, totodată, o mărturie istorică valoroasă cu privire la patriciatul săsesc din Braşov, elita conducătoare a oraşului în perioada secolelor XIV-XVIII. (...)

Expoziția retrospectivă Friedrich Miess (1854-1935) / Retrospektive Friedrich Miess (1854-1935)

Catalogul de expoziție ilustrează creația Friedrich Miess (1854-1935), unul dintre cei mai importanţi artişti braşoveni activi în preajma anului 1900 şi în primele decenii ale secolului XX. De asemenea, este prezentată relația dintre fotografie și creația picturală a lui Friedrich Miess(...)

Catalogul expoziţiei "Şcoala de la Poiana Mărului"

Catalogul de expoziție reflectă activitatea grupului de artişti cunoscut ca „Şcoala de la Poiana Mărului” care, întinsă pe durata a trei decenii (1961-1991), constituie unul din capitolele fundamentale ale artei româneşti postbelice.(...)

Centrul artistic Brașov de la origini până în contemporaneitate. Artele plastice (sec. XV-XX)

Dr. Radu Popica

Volumul prezintă dezvoltarea centrului artistic Brașov de la primele documente păstrate până în perioada contemporană (sec. XV-1989). Sunt documentate și analizate pentru fiecare epocă a perioadei studiate aspectele esențiale ale dezvoltării istorice și urbane. Evoluția artelor plastice la Brașov este prezentată într-un mod cvasiexhaustiv. (...)