Romana English English
Înapoi la Publicații

Centrul artistic Brașov de la origini până în contemporaneitate. Artele plastice (sec. XV-XX)
488 pp., 119 il.

Dr. Radu Popica

Preț: 50 lei

Lucrarea științifică este rodul cercetării artei brașovene desfășurată de autor pe parcursul a 16 ani și valorificată parțial prin teza de doctorat „Centrul artistic brașovean în perioada secolelor XIX-XX (1815-1989)”, susținută în anul 2020 la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și apreciată cu calificativul Summa cum laude. Monografia prezintă istoria artei plastice brașovene de la primele documente păstrate (sec. XV) până la Revoluția din 1989. Evoluția artelor plastice la Brașov este prezentată pe fundalul istoric specific fiecărei epoci, creionat în linii generale (ca atare, lucrarea cuprinde și o prezentare succintă a evoluției istorice și urbane a Brașovului în secolele XV-XX). Sunt documentate toate aspectele vieții artistice la Brașov: legăturile artistice ale Brașovului cu Moldova și Țara Românească și cu alte centre artistice transilvănene, dar și din Europa Centrală, activitatea expozițională, critica și cronica de artă, preocupările privind monumentele de for public, popularizarea artelor plastice, învățământul artistic, prezența artei plastice în colecții muzeale și organizarea vieții artistice. În cele șase secole de dezvoltare a artei plastice la Brașov și-au desfășurat activitatea mai mult de 250 de artiști pentru care sunt evidențiate: originea, statutul social și relațiile cu puterea politică, structurile generaționale, caracteristicile formării, influențele stilistice asimilate, etapele creației și operele reprezentative.

Prezentare parțială PDF

Publicaţiile muzeului se pot comanda telefonic (0268 477 286). Publicaţiile se vor expedia prin colet cu plata ramburs. Valoarea minimă a comenzii este de 30 de lei.