Romana English English
Înapoi la Arhiva

Expoziția Deviații

9 iulie - 29 septembrie 2019

Expoziția Déviations este organizată de Muzeul de Artă Braşov, cu sprijinul Muzeul de Etnografie Braşov, în perioada 9 iulie - 29 septembrie 2019, în cadrul sezonului cultural România-Franța 2019 şi a International Festival of Extraordinary Textiles (FITE). Partenerii expoziţiei sunt: Institutul Francez Bucureşti, HS Projets, Institutul Cultural Român, Musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole, Les Arts et Mouvants, Naco Paris, Studio Wudé.

Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, 10 iulie 2019, ora 13.00.

FITE oferă un program bogat și variat, creând o scenă internațională pe care sunt prezentate creaţii textile cu semnificaţii culturale şi patrimoniale. Meșteri, designeri, creatori, artiști din diferente țări se întâlnesc prin creaţiile lor în cadrul festivalului pentru a scoate în evidenţă diverse probleme cu care se confruntă umanitatea (economice, ecologice etc.)

Expoziţia reuneşte creaţii de artă textilă (costume, măşti, tapiserii, podoabe, fotografii, instalaţii video), singularem profund personale, realizate din diverse materiale, care demonstrează că întotdeauna este posibil să urmezi o altă cale faţă de cea impusă de societate, de educație, de economie şi de natură. Depășind regulile putem să ne deschidem spre o altă realitate, utopică şi poetică. Prin diversitatea materialelor utilizate este întruchipată multitudinea identităților, memoriilor şi relațiilor interumane care marchează imaginarul colectiv al societăților moderne şi subliniază că circulația persoanelor, ca și a resurselor, obiectelor și a ideilor, este o parte esențială și determinantă a istoriei umanității. Expoziţia invită vizitatorul să se delecteze într-o manieră critică şi să reflecteze asupra marilor probleme cu care se confruntă societățile moderne, care afectează toate țările și influenţează modul în care privim lumea și maniera în care ne raportăm la Celălalt.

 

Version Francaise:

L'exposition Déviations est organisée par le Musée d'Art Braşov en collaboration avec le Musée d'Ethnographie Brasov du 9 juillet au 29 septembre 2019 lors de la saison culturelle Roumanie-France 2019 et du Festival International des Textiles Extraordinaires. Les partenaires de l'exposition sont : Français'Institut de Bucarest, HS Projets, Institut Culturel Roumain, Musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole, Les Arts et Mouvants, Naco Paris, Studio Wudé.

L'ouverture de l'exposition aura lieu le mercredi 10 juillet 2019, à 13h00.

FITE propose un programme riche et varié, créant une scène internationale sur laquelle sont présentées des créations textiles à l'importance culturelle et patrimoniale. Artisans, designers, créateurs, artistes de différents pays se réunissent à travers leurs créations au festival pour mettre en lumière les différents problèmes de l'humanité (économiques, écologiques etc.)

L'exposition rassemble des créations d'art textile (costumes, masques, tapisseries, ornements, photographies, installations vidéo), singulières profondément personnelles, faites de divers matériaux, ce qui démontre qu'il est toujours possible de suivre un autre chemin vers le Exigé par la société, l'éducation, l'économie et la nature. En surmontant les règles, nous pouvons nous ouvrir à une autre réalité, utopique et poétique. La diversité des matériaux utilisés incarne la multitude d'identités, de souvenirs et de relations interhumaines qui marquent l'imaginaire collectif des sociétés modernes, et souligne que le mouvement des personnes, ainsi que les ressources, les objets Et les idées, est une partie essentielle et décisive de l'histoire de l'humanité. L'exposition invite le visiteur à se délecter d'une manière critique et à réfléchir sur les grands problèmes auxquels sont confrontées les sociétés modernes, affectant tous les pays et influençant la façon dont nous regardons le monde et la façon dont nous nous rapportons à l'autre .

 

Partener al expoziţiei: MODAROM S.C. M

Modarom

Curatori/ Curateurs/ Curators:
Bargoin Museum's Team
HS Projet's Team

Comisari de expoziție/ Commissaires d'exposition/ Exhibition commissioners:
Thibault Jamois - Musée Bargoin
Inès Xucla - Clermont Auvergne Métropole
Radu Tătaru - Muzeul de Artă Braşov / Musée d'Art Braşov/ Art Museum of Brașov
Sînziana Dumitrescu - Muzeul de Artă Braşov / Musée d'Art Braşov/ Art Museum Of Brașov

Conservare/ Conservation/ Conservation:
Delia Marian, Simona Tătaru - Art Museum of Brașov

Traduceri/ Traductions/ Translations:
FR-RO Sînziana Dumitrescu
FR-ENG Andreea Pocol