Romana English English

Arhiva 2014-2011

Expozitia "Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov"

5 decembrie 2014 - 8 februarie 2015

Expoziția „Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov" prezintă modul în care evenimentele și personalitățile istorice s-au reflectat în creația artistică, de la pictorii revoluționari activi la 1848 până la artiștii din perioada postbelică(...)

Kaethe Kollwitz (1867-1945). Grafică si sculptură

2 octombrie - 30 noiembrie 2014

Muzeul de Artă Brașov organizează în perioada 2 octombrie – 30 noiembrie 2014, în colaborare cu Centrul Cultural German Braşov, expoziția „Käthe Kollwitz (1867-1945). Grafică și sculptură”. O expoziție a Institutului pentru Relații Externe Stuttgart(...)

Expozitia retrospectiva Friedrich Miess (1854-1935)

25 iulie - 28 septembrie 2014

Friedrich Miess (1854-1935) s-a născut la Brașov, într-o înstărită familie burgheză. După ce s-a pregătit în domeniul comerţului şi s-a îndeletnicit cu negustoria, în 1883 s-a hotărât să urmeze o carieră artistică. A frecventat cursurile Academiei de Arte Frumoase din Viena (1883-1885) și ale Academiei Regale de Arte Frumoase din München (1885-1889)(...)

Expoziția "Expresie în linie şi culoare.
Lucrări de grafică din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal"

13 iunie - 20 iulie 2014

În perioada 13 iunie - 20 iulie 2014 Muzeul de Artă Braşov organizează expoziţia "Expresie în linie şi culoare. Lucrări de grafică din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal". Expoziția reunește 57 de lucrări de grafică selectate din colecția de artă românească a Muzeului Național Brukenthal Sibiu(...)

Maeștri ai picturii românești. Colecția Lucian Pop

28 martie - 8 iunie 2014

După ce în anii trecuţi lucrările colecţiei au fost expuse în cadrul a două expoziţii organizate de Muzeul Naţional Brukenthal, Lucian Pop, om de afaceri din Târgu-Mureş, oferă cu generozitate şi publicului braşovean posibilitatea de a admira valori artistice care în mod obişnuit nu se regăsesc în circuitul public(...)

Expoziţia retrospectivă Katharina Zipser

13 februarie - 23 martie 2014

Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada 13 februarie - 23 martie 2014 expoziţia retrospectivă Katharina Zipser. Expoziţia, deschisă anterior, în anul 2012, la Muzeul Naţional Brukenthal şi Muzeul Municipal Mediaş, propune publicului braşovean întâlnirea cu creaţia unui artist de frunte al comunităţii saşilor transilvăneni din Germania(...)

Bartha Arpad - Amprente şi decupaje

19 decembrie 2013 - 9 februarie 2014

Reprezentant al şcolii clujene de grafică, absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu", profesor de desen, director al Muzeului de Artă Braşov, Bartha Árpád este un artist prolific, mereu tentat de plăcerea experimentului, de aflarea unor soluţii stilistice şi iconografice personale, potenţate de buna stăpânire a tehnicilor grafice(...)

Expoziția 4 pictori - familia Crăciun

15 noiembrie - 15 decembrie 2013

Expoziţia prezintă lucrările unei veritabile „dinastii” de artişti, pictorii din familia Crăciun: Constantin Crăciun (1928-1997), activ ca pictor, dar şi în calitate de artist monumentalist. Georgeta (1927-1991), soţia sa, a realizat creaţii importante în domeniul picturii şi al artei decorative. Simion (1956-2013), fiul, a rămas fidel picturii clasice. Ioana (n. 1958), fiica, este ultimul membru al familiei şi continuatoarea crezului artistic insuflat de aceasta(...)

Portretele patriciatului săsesc din Braşov. Un capitol de artă transilvăneană.

27 septembrie - 10 noiembrie 2013

Expoziţia îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra portretelor patriciatului săsesc din Braşov. Portretele incluse în cadrul expoziţiei ilustrează un capitol important al picturii de şevalet transilvănene din secolele XVI-XVIII şi, totodată, reprezintă o mărturie istorică valoroasă cu privire la patriciatul săsesc din Braşov, elita conducătoare a oraşului în perioada secolelor XIV-XVIII(...)

Maeștri ai artei românești
Lucrări de pictură din colecția Muzeului Național Brukenthal

26 iulie - 22 septembrie 2013

Expoziţia reuneşte o selecţie de lucrări din colecţia de pictură românească a Muzeului Naţional Brukenthal reprezentative pentru evoluţia picturii româneşti din prima jumătate a secolului XIX până în perioada interbelică, de la academism la avangardă(...)

Expoziţia "Şcoala de la Poiana Mărului"

31 mai - 21 iulie 2013

Muzeul de Artă Braşov organizează în perioada 31 mai - 21 iulie 2013 expoziţia „Şcoala de la Poiana Mărului". Activitatea grupului de artişti cunoscut ca „Şcoala de la Poiana Mărului" (Horia Bernea, Letiţia Bucur, Ion Dumitriu, Şerban Epure, Mircea Milcovici, Teodor Moraru, Teodor Rusu) constituie unul din capitolele fundamentale ale artei româneşti postbelice(...)

Expoziţia "Theodor Pallady. Colecţia Muzeului de Artă Craiova"

26 aprilie - 26 mai 2013

Colecţia Theodor Pallady din patrimoniul Muzeului de Artă Craiova cuprinde 26 de lucrări, surprinzând evoluţia picturii sale din primul deceniul al secolului XX până în ultimii ani de creaţie şi temele abordate cu predilecţie: peisaje, portrete feminine, nuduri şi naturi statice(...)