Romana English English
Înapoi la Arhiva

Expozitia retrospectiva Friedrich Miess (1854-1935)

25 iulie - 28 septembrie 2014


În perioada  25 iulie - 28 septembrie 2014 Muzeul de Artă Brașov organizează expoziția retrospectivă Friedrich Miess (1854-1935). Friedrich Miess este unul dintre cei mai importanţi artişti braşoveni din preajma anului 1900 şi din primele decenii ale secolului XX. Expoziția reunește 51 de lucrări de pictură și grafică reprezentative pentru evoluția creației lui Friedrich Miess din perioada studiilor (1883-1889) până în perioada interbelică. De asemenea, expoziția abordează relația dintre fotografie și creația picturală a lui Friedrich Miess. Expoziție organizată în parteneriat cu: Muzeul Național Brukenthal, Parohia Evanghelică C.A. Brașov și Centrul de cultură şi dialog Friedrich Teutsch Sibiu - Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din România. Expoziția va fi însoțită de un amplu catalog de expoziție.

Friedrich Miess (1854-1935) s-a născut la Brașov, într-o înstărită familie burgheză. După ce s-a pregătit în domeniul comerţului şi s-a îndeletnicit cu negustoria, în 1883 s-a hotărât să urmeze o carieră artistică. A frecventat cursurile Academiei de Arte Frumoase din Viena (1883-1885) și ale Academiei Regale de Arte Frumoase din München (1885-1889), unde a studiat cu profesorii Johann Caspar Herterich, Gabriel von Hackl şi Ludwig von Löfftz. După terminarea studiilor a călătorit în Italia, stabilindu-se la Roma între anii 1892-1894. Din 1894 a revenit în orașul natal, pe care l-a mai părăsit doar pentru scurte călătorii. În anii următori s-a implicat intens în viaţa artistică și culturală a Brașovului, fiind activ în calitate de pictor, ilustrator de carte, organizator de expoziții, pedagog și restaurator. Atelierul său a devenit locul unde se reuneau tinerii cu aspirații artistice, iar Friedrich Miess, alături de Arthur Coulin, a devenit mentorul noii generații de artiști brașoveni. Între 1905 și 1918 a expus în cadrul expoziţiilor organizate de „Asociaţia Sebastian Hann" la Braşov, Sibiu și Sighișoara, în cadrul Saloanelor Naționale și expozițiilor internaționale organizate la Budapesta și la Salonul Oficial de la București (1912). Organizează expoziții personale la Brașov (1919, 1924) și Muzeul Brukenthal din Sibiu (1932). În perioada interbelică, Friedrich Miess a devenit patriarhul incontestabil al artiştilor germani din Transilvania.

Creația lui Friedrich Miess este reprezentativă pentru arta transilvăneană de la cumpăna secolelor XIX-XX, caracterizată prin îmbrățișarea modernismului artistic într-o formă moderată. Urmând o educație artistică de factură academistă și format sub influența realismului german (Wilhelm Leibl, Ludwig von Löfftz), dar asimilând și influența impresionismului, Miess și-a propus să reprezinte cu obiectivitate realul prin intermediul picturii sale, ce poate fi definită ca un „realism-academist". Fidelitatea faţă de natură se îmbină cu studiul marilor maeştri din trecut, de la care își însușește respectul faţă de virtuozitatea tehnică. Creația lui Miess, în care predomină portretele și peisajele, evită temele problematice, atmosfera lucrărilor sale fiind una de detaşare, calm şi pace, mărturisind un puternic atașament față de ținuturile natale.

Am trecut prin școala naturalistă (Loefftz), apoi am ajuns în Italia, unde am studiat arta clasică și renascentistă (...) Întors în patrie, am găsit calea mea proprie spre următorul țel: natura îmi este model, atât în ceea ce privește culoarea cât și armonia care domnește mereu în natură. (...) Chiar dacă rămân la punctul meu de vedere, că natura și ceea ce este organic trebuie neapărat să servească drept model, preiau, totuși, și din arta modernă (impresionism) ceea ce mi se pare bun, de exemplu culorile mai proaspete.

Concepția mea despre misiunea picturii este următoarea: „Să se redea cât mai exact ipostazele naturii ca formă și culoare." (Friedrich Miess)  

... a te apropia de obiecte, de oameni și a-i surprinde în unicitatea apariției lor, cu o autenticitate convingătoare și un realism lipsit de măgulire sau alterare, redându-i cu mijloacele totuși imperfecte ale picturii sau desenului, adică a înfrânge vremelnicia și a transpune în veșnicie ceea ce este trecător, aceasta e esența artei pictorului nostru Friedrich Miess.

Aici ne dăm seama care a fost marea iubire a acestui artist. Brașovul acesta, cultura sa inegalabilă, masivul înălțat spre cer al Bisericii Negre, Tâmpa și Dealul Melcilor cu priveliști splendide, mereu schimbătoare prin abundența cromatică oferită de Dealul Șprenghi și vechea cetate; acest Brașov, deasupra căruia se înalță ocrotitori Postăvarul și Piatra Craiului, aceasta este lumea lui Friedrich Miess. Picturile sale sunt o Cântare a cântărilor închinată frumuseții locurilor natale și exprimă bucuria oferită de acestea. Un profet - nu cu harfa, ci cu paleta. (Viktor Roth)

Curator: Radu Popica

Friedrich Miess și fotografia