Expozitia retrospectiva Valeriu Maximilian 1895-1945
16 decembrie 2016 - 19 martie 2017


Muzeul de Artă Brașov i-a dedicat în trecut îndrăgitului acuarelist brașovean, Valeriu Maximilian, două expoziții retrospective. Expoziția din anul 1973 a prezentat doar acuarelele și parțial grafica sa umoristică, iar cea de-a doua expoziție din 1995, menită să celebreze o sută de ani de la nașterea pictorului, a reunit câteva acuarele deosebite, însă niciuna dintre expoziții nu și-a propus refacerea imaginii de ansamblu a operei celui evocat.
 
Având în vedere complexitatea creației sale și bogăția materialului documentar existent în patrimoniul muzeului, demersul organizării unei noi expoziții retrospective era unul necesar pentru o cunoaștere mai aprofundată a operei acestui cunoscut artist local. Actuala expoziție retrospectivă are ca scop valorificarea întregului material artistic și documentar aflat în patrimoniul muzeului, prin prezentarea tuturor direcțiilor în care artistul s-a manifestat creativ. Sunt expuse atât acuarela, grafica umoristică, grafica documentară și cea de promovare a unor obiective turistice naționale, motivele decorative pe care le utiliza, elementele de caligrafie folosite la diverse decorațiuni, cât și piesele muzicale compuse de artist. Pentru a valorifica și această latură, atât de puțin cunoscută a creației sale, ne-am propus să oferim publicului posibilitatea de a asculta în premieră aceste încântătoare compoziții muzicale. Astfel, piesele au fost interpretate și înregistrate pe suport audio cu statut de material expozițional, printr-un parteneriat cu Facultatea de Muzică, (Universitatea Transilvania din Brașov), și au fost dublate de un material video cu același statut.
 
Cercetarea realizată reprezintă un demers complex, aducând la lumină noi informații asupra varietății și complexității operei artistului și fotografii de epocă inedite ale familiei Maximilian, obținute cu bunăvoința descendenților artistului. 
 
Cu privire la arta lui Valeriu Maximilian, Iulia Negulescu afirma cu entuziasm în urma vizitării expoziției din anul 1934 că „Stăruința d-lui Maximilian de a ne alina spiritul cu atare lucrări de artă, în vreme când tot avântul omenesc tânjește’n râvna după „bani cu orice chip”, nu numai că-i face cinste, dar poate pildui tinerimea spre largul preocupărilor dincolo de zădărnicia profitului de-o clipă”.
(Iulia Negulescu, O expoziție de artă în „Gazeta Transilvaniei” 97, nr. 49, 17 iunie, 1934)
 
Andreea Pocol,
Curator 
Brașov, 15 decembrie 2016
   
GALERIE DE IMAGINI