Artiști contemporani craioveni la Brașov
21 martie – 21 aprilie 2013


În perioada 21 martie – 21 aprilie 2013 Muzeul de Artă Brașov organizează expoziția "Artiști contemporani craioveni la Brașov". În expoziție vor figura lucrări realizate de 5 artiști din Craiova: Silviu Bârsanu, Valentin Boboc, Gabriel Giodea, Mihail Trifan și Marcel Voinea. Expoziție organizată în parteneriat cu Muzeul de Artă Craiova.

Expoziția se înscrie în cadrul unui ciclu de expoziții, inițiat în anul 2011, prin care Muzeul de Artă Brașov și-a propus să mijlocească contacte între centrul artistic brașovean și alte centre artistice, oferind oportunitatea unui schimb de experiență între artiștii brașoveni și cei din alte părți ale țării (2011 - Arad; 2012 - Bistrița).  

Curatori: Mihaela Velea, Radu Popica

Prezentare artiști PDFSilviu Bârsanu                                                                                                                                 

„Artist cu o ritmicitate prestabilită și asumată, Silviu Bârsanu are, de la o manifestare la alta, o anumită continuitate, o sumă de elemente repetitive (personajul feminin, diversitatea materialelor folosite, tușa gestualistă și altele) care intră obligatoriu în metabolismul oricărei expoziții. (...) În ciuda unor firești stereotipii, Silviu Bârsanu nu a făcut și nici nu cred că ar putea crea o artă încorsetată de reguli. Încă de la debut s-a afirmat prin curajul său de a gândi liber. (...) Există, în această atitudine, semnul unei prospețimi în fața existenței, o dorință de a lua de fiecare dată de la capăt, o reală disponibilitate de a-și asuma riscuri, mai puțin acela de a sfida canonul. De un veritabil impact vizibil, eseurile sale plastice se petrec sub semnul unei convenții realist-onirice, fără a fi o artă de adâncime. Nici nu pretinde. Este o artă de tip anecdotic, dar nu glumeț.” (Cătălin Davidescu)


Valentin Boboc

 
„Artist dotat, aplecat cu seriozitate asupra picturii dar și a desenului, Valentin Boboc își concepe opera în spiritul unor experimente cromatice rafinate. Neinteresat de figurativul limitat al lumii înconjurătoare, își construiește propriul său univers în spațiul mult mai aerat al formelor eliberate de corsetul asemănărilor cu realitatea. Această libertate de expresie este, însă, supusă unei rigori interioare unde niciun element nu este lăsat la voia întâmplării. Modernitatea sa, afișată ca o piele în care artistul se simte acasă, este dublată de o geometrie ascunsă, specifică artei renascentiste pe care, în mod evident 'a parcurs-o' cu multă temeinicie. Gama cromatică luminoasă favorizează acomodarea lucrărilor cu spațiile deschise ale lumii contemporane." (Cătălin Davidescu)
Gabriel Giodea

"Ceea ce mi se pare demn de menționat în legătură cu lucrările sale este relația cu materia colorată ce conține mai mult decât forma, mărturisirea artistului, mesajul de însingurare fapt pentru care, consider că ea este personajul cheie al universului său pictural. Mai mult, privind retrospectiv, dacă la început lucrările erau de mari dimensiuni, acum cele aduse în atenție sunt restrânse ca amplitudine relevând interesul său de a cerceta, diseca și disciplina spațiul pictural. Pictura este pentru Gabriel Giodea nu doar un mijloc de manifestare a afectului, dar și un loc al unor experiențe obiective unde spațiul este perceput și ca o construcție reflexivă cu autoritate măcar egală cu cea a discursului subiectiv."  (Cătălin Davidescu)

Mihail Trifan


"La peste 60 de ani, Trifan are o vivacitate și o dorință de explorare pe care, din păcate, nu le regăsim ca o constantă și la cei mult mai tineri decât el. Asta vine firesc, dintr-o nevoie organică de a crea, de a se depăși mereu și de a-și găsi noi refugii sau confirmări, iar interesul lui se răspândește, fără a se dilua însă, de la pictură la obiect, regăsindu-și mereu motive pentru a continua. Nu este un secret pentru nimeni că Miki Trifan lucrează mereu și fiecare expoziție personală sau de grup este o ocazie în care se adună și se reinventează cu puterea celui care are mult de dat, iar prolificitatea lui ar putea fi un semnal pentru cei care nu se sfiesc să expună la nesfârșit cele câteva lucrări, create cine știe când, într-un moment de binecuvântată inspirație." (Mihaela Velea)
Marcel Voinea

"Arta lui Marcel Voinea, viziune sau intuiție, ne vorbește despre hoardele de oameni ce se înghesuie pe drumuri inițiatice, spre cetăți neîncăpătoare, sau încearcă să evadeze dintre zidurile acestora. Îngrămădiri de trupuri umane, de nuduri, aceste procesiuni inițiatice încearcă să ne transmită un sentiment acut pe care îl trăiește artistul, și anume : realitatea în care trăim a devenit una nevrotică, ce ține mulțimea de personaje anonime într-o alertă continuă sau îi împinge precipitat către nu se știe unde. Purtătorii de icoane încalecă cai fantaști, transportând simbolurile credinței către populații umane. Este un pelerinaj continuu, fără un scop anume. Ce se întâmplă cu purtătorul de icoane transformat în personajul purtător de construcții spirituale ? Un tablou ne sugerează prin imagine, construcție și chiar titlu că acesta se află într-un „echilibru instabil”. Va mai exista el oare?" (Florin Rogneanu) 
 


ASPECTE DIN EXPOZIȚIE
 


VERNISAJ