Artiști contemporani arădeni la Brașov
10 martie – 3 aprilie 2011

Afișul expoziției
Afișul expoziției

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 10 martie 2011, ora 14.00 la sediul Muzeului de Artă Brașov din B-dul Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol). VĂ AȘTEPTĂM !

În perioada 10 martie – 3 aprilie 2011 Muzeul de Artă Brașov organizează în colaborare cu  asociația "Arad Pro Art" expoziția Artiști contemporani arădeni la Brașov. În expoziție vor figura lucrări ale artiștilor: Aculina Strasnei Popa, Adrian Stana Rață, Adrian Sandu, Dana Stana și Maria Balea.

Expoziția își propune să inițieze tradiția unor contacte periodice între centrul artistic brașovean și alte centre artistice, oferind oportunitatea unui necesar schimb de experiență între artiștii contemporani brașoveni și artiști din alte părți ale țării. Cei cinci artiști prezenți în cadrul expoziției sunt personalități clar individualizate, ce abordează actul artistic din perspective conceptuale și formale diferite, împărtășind însă interesul pentru identificarea unui mod autentic de exprimare artistică.


Aculina Strașnei Popa nu are motive de îngrijorare, ea fiind o artistă autentică, o personalitate îndeajuns de puternică. Dificilă, în schimb, mi se pare circumscrierea așa-zisei teme date, evident, din perspectiva omului care privește. Caracteristicile a ceea ce Aculina Strașnei Popa face pot fi remarcate ușor, cum au și fost, de altfel: tumult, compoziții axate pe dominante tonale (peste pictură se suprapun multe elemente grafice), intruzii, lumină intrinsecă, difuză, ce nu provoacă umbre. Mai dificil de cedelat mi se par sensurile, semnificațiile, întrucât, trebuie spus, arta aceasta e mai puțin una senzorială, una impresionistă, care bucură, cât una expresionistă care provoacă... Unele tablouri ale Aculinei Strașnei Popa pot fi raportate la compoziții semnate Wassily Kandinsky, spre exemplu, (compoziția abstractă nr. 2, 1913) par îndeajuns de asemănătoare. Și totuși, lucrările nu sunt reductibile una cu cealaltă. Compoziția lui Kandinsky, privită atent, e rezultanta unui proces de deconstrucție intenționată, în vreme ce compozițiile Aculinei Strașnei Popa, puține și acestea, par, mai degrabă, răsfrângeri caleidoscopice ale unor emoții în curs de redeșteptare. Oricum, e important să se rețină câteva lucruri. Marea majoritate a lucrărilor Aculinei Strașnei Popa nu au titlu, iar cele care au sunt numite, simplu, compoziții, portret. Figurativul, prin urmare, nu numai că nu e ocultat, nu numai că nu e respins, figurativul e tema dominantă, fie ca portret fie ca suită compozițională.

Viorel Gheorghiță  


 


 

Surprinzătoare apetența lui Adrian Rață pentru două tipuri de reprezentare, aflate însă într-o perfectă coerență prin complementaritatea și dialogul lor implicit. Este vorba de un geometrism simbolic pe de o parte, și de un hiperrealism de cea mai bună factură, pe de altă parte. Uneori, cele două tipuri de reprezentare se întâlnesc pe suprafața aceleiași pânze, capabilă să contureze și să dea forță expresivității unui spirit care nu se la să îngrădit în stereotipii imaginare. 

Adrian Stana Rață
La vie en roseTehnică mixtă pe pânză, 100x70 cm2010
Adrian Stana Rață
La vie en rose
Tehnică mixtă pe pânză, 100x70 cm
2010

 


 

Artistul fantast pe care îl știm exprimă acum opțiunea pentru organizarea sintaxică, asociind aventurile, experiențele cotidiene cu semne grafice deasupra căreia este proiectată ideea unei structurări simbolice, figuri ale eului personal din expunerea unor fragmente aparent neesențiale, fragmente aruncate și regăsite care devin esențiale ca metafore temporale. Derizorii, fragmentare, efemeride, fărâme de emoții care primesc semnificația definitorie a portretului.
        
Prof. Dr. Călin Chincea


Adrian Sandu
La plajă, 
Acryl și marker pe pânză, 60 x 60cm2011
Adrian Sandu
La plajă, 
Acryl și marker pe pânză, 60 x 60cm
2011

 


 

Pictura Danei Stană cunoaște, pe de altă parte dar în continuarea ideii enunțate mai sus, același dialog între ordine și haos. De această dată însă componenta ludică este mult mai dezinvoltă, chiar dacă artista nu este complet dezinhibată de rigorile autoimpuse de legile graficii de șevalet, și fără a se îndepărta prea mult de coerciția formei, artista pariază într-un fel original pe convenția străveche potrivit căreia pittura e una cosa mentale. Străină totuși dogmelor impuse de reflecțiile carteziene acutizate în contextul iluminismului și post-iluminismului european, chiar și în domeniul artistic - componentă, de altfel, definitorie a unui tip european specific de a gândi forma - accidentalul și haoticul natural sunt convertite nu numai cu ajutorul autonomiei culorii ci și cu un mecanism compozițional în care suprafața limitativ-bidimensională încorporează și găzduiește tridimensionalitatea. 

Dana Stana
Alchimie
Tehnica mixtă pe panză, 100-70 cm
2010
Dana Stana
Alchimie
Tehnica mixtă pe panză, 100-70 cm
2010

 


 

 ,,...Graficianul și pictorul Maria Balea realizează o imagistică structurată pe forme evocatoare, atent elaborate din elemente, motive și combinații alese, codificate, metaforice. În discursul ei plastic artista, cu toate că s-a dedicat în anii din urmă cu precădere picturii, penelului și acrilului, n-a renunțat complet nici la formația ei de bază recurgând frecvent la mijloacele caracteristice ale graficii. În tablourile realizate în tehnică mixtă grafismul, desenul viguros și expresiv ocupă în continuare un loc dominant, definitoriu. Ideea de structură este omniprezentă în lucrările semnate de Maria Balea, care se disting printr-o unitate compozițională perfectă, concentrată și densă. Imaginiile proiectate pe carton și pânză din sferele lăuntrice se supun cu rigurozitate legiilor și algoritmului ordonărilor spațiale. Plasticiana își studieză, cercetează, analizează și exteriorizează propriul ei eu. Transformă în imagini sugestive lumea ei interioară. Fantezia, subconștientul, sufletul, mentalul, imaginația, iluziile, emoțiile și impresiile acumulate, memoria,  tainica lume a aminitirilor, a viselor și trăirilor constituie o sursă de inspirație inepuizabilă pentru Maria Balea. Majoritatea compozițiilor sunt concepute, elaborate și finalizate în numele echilibrului geometric, artistic și psihic ..."  

János Szekernyés  Maria Balea

Amiază
Tehnică mixtă pe pânză, 80x80 cm 
2009 
Maria Balea
Amiază
Tehnică mixtă pe pânză, 80x80 cm 
2009 
ASPECTE DIN EXPOZIȚIE 


VERNISAJ


Afișul expoziției
Afișul expoziției